Przekaż 1 procent podatku...

Oro organizacje, na które możesz przekazać jeden procent podatku

STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN

STOWARZYSZENIE
STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN

STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN

Typ: STOWARZYSZENIE
WWW: WWW.SKMBE.ORG.PL
Adres: BORUTY 19
15-157 BIAŁYSTOK woj. PODLASKIE
NIP: 9661281472
REGON: 05059518700000
Wpis do KRS: 2002-02-26
Więcej informacji: STOWARZYSZENIE KONTAKT MIAST BIAŁYSTOK - EINDHOVEN

5d Sfb z7b u8c k0c a03 sfb z72 86 i7b n8f fd9 o4b r6f m0c a4a c36 j86 i72 d9 o organizacji pożytku publicznego?

4c U72 7b n0c a03 s72 36 je1 e72 fb z7b n0c a36 j82 dfb z86 ie1 e03 sfb z90 !